Een fenomeen op zich: René Robert

Millions Missing Holland heeft hem al uitvoerig gevolgd de afgelopen tijd, maar ME Centraal wil de jongste actie van René Robert ook niet ongemerkt voorbij laten gaan: de Vierdaagse van Nijmegen, de looptocht der tochten.
Lees verder

Advertenties

Subsidie-dans

Naar aanleiding van het ingezonden artikel “De innige band tussen de ME/CVS Stichting en de Vermoeidheidkliniek “ bij ME Centraal op 4 juli j.l., werd daaronder een reactie geplaatst van een ME-patiënte die gerust schokkend genoemd mag worden. Het betreft die niet erg rooskleurige beoordelingen van de Vermoeidheidkliniek, voorheen het Vermoeidheidcentrum op de Zorgkaart Nederland.
Lees verder

Noorse zaken

De Noorse ME-Vereniging heeft recent een rapport uitgebracht dat een overzicht bevat van degenen in Noorwegen die het ernstigst door ME getroffen zijn. Het wordt momenteel in het Engels vertaald: zodra dat af is, zullen we proberen er hier iets over te zeggen (het telt 224 pagina’s…).  De enquête betrof 198 familieleden en 586 patiënten,  waarvan 47 met zeer ernstige ME, 444 ernstig en 95 matig ernstig.

52% van hen is al 10 jaar of langer ziek, 19% van hen 20 jaar of langer.
Lees verder

DE 14E INTERNATIONALE INVEST IN ME-RESEARCHCONFERENTIE IN WESTMINSTER, LONDEN. DEEL 2: Mady Hornig & Karl Johan Tronstadt

Op 31 mei j.l. vond in Londen de alweer 14e door Invest in ME georganiseerde researchconferentie plaats, met als sprekers een keur aan vooraanstaande ME-researchers van overal ter wereld. De Nieuwzeelandse arts en researcher dr. Rosamund Vallings schreef een uitgebreid verslag, waarvan wij stukken vertalen en in gedeeltes plaatsen.

Vandaag de presentaties van ass.prof. Mady Hornig en prof. Karl Johan Tronstad.

Mady Hornig  is arts (psychiater) en wetenschapper aan het Centrum voor Infectie en Immuniteit aan de Mailman School of Public Health van de Columbia Universiteit   in New York en hoofddocent Epidemiologie. Zij is ook medevoorzitter van de Immune Working Group en lid van een Autonome Working Group rond ME.

Karl Johan Tronstad werkt aan de universiteit van Bergen, Noorwegen, waar hij zijn eigen lab heeft waar men celmetabolisme en mitochondriale betrokkenheid bij kanker en ME bestudeert.
Lees verder

De 14e internationale Invest in ME-researchconferentie in Westminster, Londen. Deel 1: Maureen Hanson

Op 31 mei j.l. vond in Londen de alweer 14e door Invest in ME georganiseerde researchconferentie plaats, met als sprekers een keur aan vooraanstaande ME-researchers van overal ter wereld. De Nieuwzeelandse arts en researcher dr. Rosamund Vallings schreef een uitgebreid verslag, waarvan wij stukken vertalen en in gedeeltes plaatsen.

Vandaag de presentatie van prof. Maureen Hanson. Zij is professor moleculaire biologie en genetica aan de Cornell Universiteit, Ithaca (NY). Haar researchdoelen in ME zijn het maagdarmstelsel- en het bloedmicrobioom. Daarnaast de verschillen in gen-expressie voor en na inspanning.
Lees verder