OMF 2019 jaaroverzicht – organisatorische prestaties


Als bijdrage aan het maart 2020 nummer van de ME Global Chronicle zond de Open Medicine Foundation de redactie ervan het eigen jaaroverzicht van 2019.

We vonden het voor zo’n vooroplopend researchinstituut op het gebied van ME zinvol om het bij ME Centraal – in vertaalde vorm –  te publiceren. Met dank aan het vertaalteam Dutch US dat ook alle updates van de OMF  vertaalt.

Hier het volledige overzicht, op fb een beknoptere weergave. De OMF schrijft:
Lees verder

DOCTORAATSSTUDENTE TOEGEVOEGD AAN HET OMF-RESEARCHTEAM IN UPPSALA, ZWEDEN & kosteloos maandelijks doneren

“Het is van onschatbare waarde voor het ME/cvs-onderzoeksveld om een doctoraatsstudent te kunnen betrekken bij een onderwerp als ME/cvs. Ze kunnen 100% van hun tijd hieraan besteden. Dit is wat het vakgebied van ME/cvs nodig heeft.”  – Dr. Jonas Bergquist
Lees verder

NIEUWS VAN DE OPEN MEDICINE FOUNDATION – DR.RON TOMPKINS

Het is alweer enige tijd geleden dat we via de Science Wednesdays door de OMF op de hoogte gehouden werden van de ontwikkelingen daar.

Nu beginnen de nieuwsberichten weer wat binnen te komen en heeft het speciale vertaalteam de draad weer op kunnen pakken.

Onderstaand een bericht over Dr. Ron Tompkins en zijn rol binnen de OMF. Daar weer onder een beschrijving van de vele wetenschappelijke verdiensten van Dr. Tompkins tot nu toe, die heel veel hoop geeft voor zijn rol in toekomstige ME-research.
Lees verder

Roel

Begin november 2019 vernamen we dat eigenlijk toevallig ‘ontdekt’ was dat op 23 september ervoor ernstig zieke ME-patiënt Roel Klieverik op 40-jarige leeftijd was overleden.

Het blijft een onbestemd gevoel geven om pas weken na iemands dood te horen dat hij of zij er niet meer is. En roept de vraag op, hoevelen onder de ME-patiënten wereldwijd verdwenen zijn zonder dat iemand er weet van had. Met enige regelmaat constateren we misschien wel allemaal dat een fb-vriend of vriendin al tijden geen teken van leven meer op zijn of haar tijdlijn heeft gegeven, en blijven al onze naspeuringen vruchteloos.
Lees verder

Morgen: Triple Tuesday

Morgen is het in Amerika Triple Tuesday (dinsdag van de verdrievoudiging, zeg maar) en loopt de crowdfunding van de Open Medicine Foundation waarbij giften verdrievoudigd worden af. Je kunt via deze link doneren. Het streefbedrag van 1 miljoen dollar is inmiddels bijgesteld naar anderhalf miljoen dollar, doordat nieuwe weldoeners zich garant stelden voor een half miljoen meer.

Vanaf nu kun je ook via een Europese bank in België doneren . Je krijgt een ontvangstbewijs, dus dat is wellicht fiscaal aantrekkelijker.
Lees verder