ME bij kinderen en jonge mensen, deel 2

Dr. Nigel Speight is een inmiddels gepensioneerde Britse kinderarts die veel voor jonge Britse ME-patiënten heeft betekend en nog betekent, en meer dan 50 dreigende uithuisplaatsingen van jongeren met Myalgische Encefalomyelitis heeft weten af te wenden. Tevens is hij medisch adviseur kinderzaken van de Britse ME Association.

Dr. Speight is te zien in de Britse ME-klassieker Voices from the Shadows en in het Wetenschap voor Patiënten-programma van de ME/CVS Vereniging. In het kader daarvan gaf hij een interview en zes webinars, gebaseerd op vragen van patiënten. Dr. Speight was co-auteur van de Internationale Consensuscriteria en de daarop aansluitende primer voor medici.

Voor de Duitse ME/CVS vereniging Fatigatio schreef hij een lang artikel in het Engels, dat we vertaalden en in 3 delen zullen plaatsen, met toestemming van Fatigatio. Vandaag deel 2.
Lees verder

Vechten tegen hen, die mij hadden moeten helpen

Sam (zo heet zij niet echt) is een teenager die in de grootste stad van Australië woont en toch geen toegang heeft tot een behandeling die haar zou kunnen helpen. Haar werden herhaaldelijk Graded Exercise (GET) en Cognitieve Gedragstherapie (CGT) voorgeschreven. Na GET raakte ze aan huis gebonden en nu lijdt ze aan ernstige ME en is het voor haar zelfs ondraaglijk als iemand anders haar kamer binnenkomt. Al had ze duidelijke ME, toch werd ze naar een psychiatrische afdeling gebracht waar zij werd bedreigd en haar familie niet mocht zien. Hier volgt haar verhaal, door ME Centraal vanwege de lengte enigszins ingekort en bewerkt.
mec-mini aar in het strandzand Lees verder