Brieven aan Lie – ‘zeven’

In het zevende en laatste deel van haar reeks Brieven aan Lie schrijft Hermine over wat haar ervan weerhoudt om verder te schrijven en stipt zij Lily’s grote creativiteit aan.

We willen Hermine vanuit de grond van ons hart bedanken dat zij dit project heeft aangedurfd. Het moet aangrijpend zijn zulke diep geëtste herinneringen op te halen en het zal niemand bevreemden dat daar een grens aan komt. Wel hebben we haar uitgenodigd ook in de toekomst columns met ons te delen omdat haar schrijfsterscapaciteiten buiten kijf zijn.

34207284_1706595846120760_6196233590045409280_n(3) Lees verder