Uitgelicht: Prof. Sonya Marshall-Gradisnik

Wie prof. Sonya Marshall-Gradisnik noemt, noemt in één adem prof. Donald Staines, omdat ze een onscheidbaar researchteam vormen, met steeds meer onmisbare medewerkers om zich heen. Als vaste bezoekers van de Invest in ME-conferentie in Londen elk jaar mei/juni, is een van de twee steevast spreker, net wie beschikbaar is. Als alle researchers zo razend enthousiast en gedreven waren als zij, dan waren we waarschijnlijk al een of meerdere stappen verder naar de ontraadseling van M.E.
Lees verder

Vechten tegen hen, die mij hadden moeten helpen

Sam (zo heet zij niet echt) is een teenager die in de grootste stad van Australië woont en toch geen toegang heeft tot een behandeling die haar zou kunnen helpen. Haar werden herhaaldelijk Graded Exercise (GET) en Cognitieve Gedragstherapie (CGT) voorgeschreven. Na GET raakte ze aan huis gebonden en nu lijdt ze aan ernstige ME en is het voor haar zelfs ondraaglijk als iemand anders haar kamer binnenkomt. Al had ze duidelijke ME, toch werd ze naar een psychiatrische afdeling gebracht waar zij werd bedreigd en haar familie niet mocht zien. Hier volgt haar verhaal, door ME Centraal vanwege de lengte enigszins ingekort en bewerkt.
mec-mini aar in het strandzand Lees verder

Parlementsleden Australië geïnformeerd over wetenschappelijke doorbraken bij een invaliderende neurologische ziekte

Onder die kop blogte ISHO een verslag van een meeting die een fors aantal Australische parlementariërs op 22 augustus j.l. had met prof. Sonya Marshall-Gradisnik en prof. Don Staines van NCNED/Griffith University, Brisbane. We lichten er enkele punten uit.

Er was een breed scala parlementariërs van het hele politieke spectrum uit zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat aanwezig. En ook politieke adviseurs, academici, patiënten en voorvechters.
Lees verder

Australia… may we have your votes?

12 mei begint met goed nieuws van Down Under. De volgende boodschap werd vannacht ontvangen van prof. Sonya Marshall-Gradisnik, ME-researcher van NCNED/Griffith University van Gold Coast, Australië. Sonya is vaste gaste/spreekster  tijdens de jaarlijkse Invest in ME-conferentie in Londen en heeft tijdens de hoorzittng van de ME/CVS commissie van de Gezondheidsraad een bijdrage geleverd die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar was.
Lees verder